Yüksekokul Kurulu

 


Prof. Dr. Bora Kaydan
Müdür
Prof. Dr. Gülüzar Atlı
Müdür Yrd.
Doç. Dr. Dilek Alagöz
Müdür Yrd.
Doç. Dr. Tamer Doğan
Bilgisayar Teknolojileri Programı Böl. Bşk.
Doç.Dr.Selçuk DUMAN
Su Ürünleri Böl. Bşk.
Öğr.Gör.Dr.Serkan BELLER
Elektrik ve Enerji Böl. Bşk.