Misyon-Vizyon


Misyon

Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Çalışma Yapabilecek Nitelikte, Bilgi, Beceri ve Donanıma Sahip, Bilimsel Gelişmelere Açık, Ulusal ve Evrensel Değerleri Özümsemiş, Meslek Etiği, Atatürk İlke ve İnkilaplarına Bağlı, Mesleki Açıdan Yetkin, Toplumsal Değerlere Saygılı Meslek Elemanları Yetiştirmektir.Vizyon

Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Tanınmış, Çağdaş Bilgi Teknolojilerinin Hizmete Sunulduğu, Meslek Yüksekokullarının İlgili Programları Arasında Tercih Edilen, Ulusal ve Uluslararası Platformda Tanınan, Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Endüstri ve Toplumla Bütünleşerek Bölgenin Teknolojik, Bilimsel ve Kültürel Alanlarda Mevcut Potansiyeli Güçlendiren Saygın Bir Eğitim-Öğretim Kurumu Olmaktır.