Gerekli belgeler                 Mazaret Sınavı

        Sınav Kağıdına İtiraz

       
Ders Ekleme-Çıkarma

         Meslek Yüksekokulları staj yönergesi

         Staja başlama belgesi

         Staj başvuru formu

         Staj form
 
        Staj değerlendirme formu

        Staj defteri