Ders İçerikleri

Başlık

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
Ders dağılım çizelgesine dönmek için tıklayınız

I. YARIYIL DERSLERİ
TD 101-TÜRK DİLİ I (2+0)
Dil, diller ve Türk Dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

INK 101-ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I (2+0) İnkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması. Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile teşkilatlanma. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması. Kurtuluş Savası: İzmir’in İşgali, Kuvayi Milliyenin oluşturulması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşları. Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması

YD 101-YABANCI DİL I (2+0) Subject pronount, object pronount, possesive pronount, comparalive and superlative form of the adjectives, adverbs of frequescy, adverbs of quantity, simple present tense, present continuous tense, after sentences, compound sentences.

FZ 101-FİZİK (4+0)
Birim Sistemleri, Vektörler, Kuvvet ve Moment, Denge ve Denge Şartları, Ağırlık Merkezinin Bulunması, Hareket Kanunları, İş, Güç, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Isı Geçişi ve Isı Geçişi Türleri: İletim, Taşınım ve Işınım, Temel Akışkan Özellikleri, Akış Türleri ve Debi Hesabı, Kanal ve Borularda Akış, Basınç Kaybı.

ENF 101-TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (2+2) MS Word Menüler, Kısayol Menüleri, Araç Çubukları, Belgeler ile İlgi İşlemler, Metin ile İlgili İşlemler, MS Excel Menüler, Çalışma Kitabı ile İlgili İşlemler, Çalışma Sayfası ile İlgili İşlemler, Hücreler ile İlgili İşlemler,MS PowerPoint Menüler, PowerPoint Görünümleri, Slaytlar ile İlgili İşlemler.

GTT 101-MESLEKİ MATEMATİK I (4+0) Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

GTT 103-İŞLETME YÖNETİMİ I (3+0)
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak.

GTT 105-ÇEVRE KORUMA (2+0) Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

GTT 107-TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ (2+1)
Sacları kesmek, Sacları perçinlemek, Sacları kenet yapmak, Sacları puntalamak, Sacları lehimlemek, Çelik boruları kesmek, Çelik borulara diş açmak, Bağlantı parçası sıkmak, Sıva üstü tesisat yapmak, Sıva altı (Ankastre) tesisat yapmak, Boruları kesmek, Raybalamak.

GTT 109-GAZ KİMYASI (2+0) Madde ve özellikleri, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler, Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Gazların özellikleri, Basit gaz yasaları, İdeal gazlar, Gaz karışımları ve Gazların kinetik kuramı.

GTT 111-ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0) Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.

GTT 113-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (3+0)
Üİnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık.

II. YARIYIL DERSLERİ
TD 102-TÜRK DİLİ II (2+0)
Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama ve yazım kuralları, cümle ve anlatım bozuklukları.

INK 102-ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II (2+0)
Siyasal alandaki inkılâplar (Saltanatın kaldırılması-Cumhuriyetin ilanı), siyasal alandaki inkılâplar (Halifeliğin kaldırılması), tekkelerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan uluslararası antlaşmalar, Temel Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetcilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkilapçılık devrimleri. Çok Partili düzene geçiş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn Dönemi, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele ve Eğitim ve Kültür İnkılâbı, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp, hukuk devrimi-anayasalar, iktisadî inkılâp, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Yardımcı İlkeler.

YD 102-YABANCI DİL II (2+0) Past perfect tense, Past Perfect Continuous Tense, Future Tense, Future Perfect Tense, Passive Voice.

GTT 102-MESLEKİ MATEMATİK II (4+0) Vektörler, Limit ve süreklilik, Türev, Entegral, Matrisler ve lineer denklem sistemleri.

GTT 104-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I (1+2) Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme, Programın çizim başlangıç ayarları, Çizim komutlarını/koordinatlarını girme, Geometrik şekiler, Düzenleme komutlarını kullanabilme.

GTT 106-MALZEME TEKNOLOJİSİ (2+0)
Teknik alanda kullanılan malzemeler: Metalik malzemeler, Seramik malzemeler, Polimer malzemeler, Kompozit malzemeler, Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri, Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar, Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, Katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu, Kristal kusurlar.

GTT 108-İŞLETME YÖNETİMİ II (3+0)
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak.

GTT 110-GÜNEŞ ENERJİSİ (2+1) Kollektör Yön Tayini Yapmak, Gölgeleme Etkisini Dikkate Almak, Düz Döşeme İçin Montaj Yeri Hazırlamak, Çatı İçin Montaj Yeri Hazırlamak, Panel Kollektör Montajı Yapmak, Vakum Tüplü Kollektör Montajı Yapmak, Depo Montajlarını Yapmak.

GTT 112-MESLEK ETİĞİ (2+0) Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

GTT 114-KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2+0) Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

GTT 116-BORU KAYNAKÇILIĞI (2+2)
Basınç Regülatör Ayarı, Alev Ayarının Yapılması, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telsiz Dikiş Çekilmesi, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telli Dikiş Çekilmesi, Oksi-Asetlen Kaynağı ile İş Parçasını Puntalama, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Saçları Kaynakla Birleştirme, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Çelik Boruları Birleştirme, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Sıcak Büküm Yapma.

III. YARIYIL DERSLERİ
GTT 201-TESİSAT MESLEK RESMİ (1+2)
Isıtma tesisatı sembolleri çizimi, Isıtıcı montaj resmi çizimi, Kombi montaj resmi çizimi, Kazan montaj resmi çizimi, Genleşme deposu montaj resmi çizimi, Kat ısıtma tesisatı çizimi, Merkezi ısıtma tesisatı çizimi, Kazan dairesi detay resmi, Doğalgaz tesisatı sembollerini çizimi, Kat planına doğalgaz tesisatını çizimi, İzometrik çizim, Doğalgaz cihaz montaj resimlerini çizimi.

GTT 203-ISITMA SİSTEMLERİ I (3+1)) Isı Kaybı Hesaplama, Kat Kalorifer Tesisatı Cihaz Seçimi, Boru Seçimi, Isıtıcılar, Isıtıcı montaj aparatları, Isıtıcı montajı, Radyatör vanaları, Kat kalorifer kazanları, Kazan tesisatları, Baca bağlantısı, Kombi cihazları, Kombi cihazlarını montajını yapma.

GTT 205-DOĞALGAZ TESİSATI I (3+1)
Doğalgaz proje bilgisi, Doğalgaz hattı topraklama kuralları, Tranşe hattı, Katodik koruma teknikleri, Ana kesme vanası, Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar, Bina dağıtım hattı, Doğalgaz besleme hattı.

GTT 207-STAJ (4+0)

GTT 209-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (1+1) Program Paketinin Tanımı (Solidworks programı), Programların tanıtılması ve kullanımı, Parça, Montaj, Teknik Resim modüllerinin tanıtımı, Başlangıç Düzenlemeleri, Temel Çizim Elemanları, Düzeltme, 2 boyutlu çizim menüleri, 2 boyuttan 3 boyuta geçiş menüleri, Referanslar, Eğriler, Et kalınlığı atamalar, Malzeme tayini, Ölçülendirme ve Tarama işlemleri.

GTT 211-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2+0)
Bireysel İş Hukuku : İş Hukukunun Hukukun Dalları Ayrımındaki Yeri, İş Hukukunun Konusu, İş Hukukunun Bölümleri , İş Hukukunun Kaynakları, İş Hukukunun Temel İlkeleri, İş Hukukunun Temel Kavramları : İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri / İşletme / İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri, İş Sözleşmesinin Yapılması, İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları, Ücret Kavramı ve Türleri, Ücretin Güvencesi, Asgari Ücret Kavramı, Çalışma ve Dinlenme Süreleri.

GTT 213-İLK YARDIM (2+0) İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri.


I
V.YARIYIL DERSLERİ
GTT 202-TERMODİNAMİK (3+0)
Termodinamiğin temel terimleri, Sistem, çevre, Hal değişimi, Saf maddenin termodinamik özellikleri, İdeal gaz denklemi, Çevrim, birim sistemlerİ, Özgül hacim, yoğunluk, basınç, PV, PT bağıntıları, Termodinamiğin kanunları, Termodinamiğin sıfırıncı kanunu (ısıl denge), Termodinağin I. Kanunu, Termodinamiğin II. Kanunu, İş, güç, verim ifadeleri, Hal değişimlerinde iş, P-V diyagramları, İş ve ısı kavramları, iş ve ısı dönüşümleri, İzokor Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, İzobar Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, İzoterm Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Adiyabatik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Politropik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Kondüksiyon Isı Transferi, Konveksiyon Isı Tranferi, Radyasyon Isı  İletimi.

GTT 204-ISITMA SİSTEMLERİ II (3+1)
Merkezi Isıtma Yapılacak Binanın Isı Kaybı Hesabı, Cihaz Seçimi, Isıtıcı Seçimi, Pompa Seçimi, Genleşme Deposu, Tesisat Boru Montajı, Isıtıcı Montajı, Kazanlar, Kazan Montajı, Kazan Baca Kesit Hesabı, Bacalar, Kazan Dairesi Havalandırması, Kazan Kontrol Elemanları, Kazan Güvenlik Elemanları, Genleşme Tankı Montajı, Kolektör Bağlantısı, Boyler Montajı, Kazan Besleme Suyu Bağlantısını, Drenaj Tesisatı, Brülör Montajı, Yakıt Tankı Montajı, Yakıtlar, Tesisatı Doldurma, Tesisatın Havasını Alma, Tesisatı Test Etme, İşletmeye Hazır Hale Getirme.

GTT 206-DOĞAL GAZ TESİSATI II (3+1) Kazan Gaz Besleme Hattı, Doğalgaz Brülörleri, Bina İçi Doğalgaz Tesisatı, Doğalgaz Kolon Hattı, Doğalgaz Bina Tüketim Hattı, Doğalgaz Sayaçları, Doğalgaz Güvenlik Kuralları, Doğalgaz Tesisatı Test Kuralları, Sızdırmazlık Testinde Kuralları Araç Gereçler.

GTT 208-LABORATUVAR (1+2) Basınç kaybı deneyi, iklimlendirme deneyi, sıcaklık kontrol deneyi, hidrofor deneyi, seri ve paralel santrifuj pompa deneyi, güneş enerjisi sistem deneyi ve simülasyonu, gazlı kombi deneyi, brülör alevi kontrol ve testi, kazan ve ısıtma sistemi deneyi, gaz hattı deneyi ( kolon ve daire içi iç tesisat hattı), temel soğutma deneyi, temel elektrik deneyi, soğuk hava deposu deneyi

GTT 210-BAKIM ARIZA VE ONARIM (2+1) Akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, Malzeme bilgisi, Cihaz bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, Mesleki fizik bilgisi, Mesleki matematik bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Problem çözme yeteneği, Teknik resim bilgisi, Akışkan bilgisi, Cihaz bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi.

GTT 212-BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (1+1) 3 boyutlu katı modelin teknik resimlerinin oluşturulması, teknik resim üzerinde ölçülendirmelerin ve kesitlerin alınması, 3 boyutlu katı modelin farklı görüntülerinin kullanımı, perspektif görünümler, trimetrik görünümler, dimetrik görünümler, katı model üzerinde kesit alınması, oluşturulan parçaların montajının yapılması, montaj menülerinin tanıtımı, 3 boyutlu katı modelin fiziksel şartlar altında maruz kalacağı (dış etkiler) kuvvetler, momentler, basınçlar, bağlantı noktaları, mesnetler, gerilme analizleri, uzama analizleri, şekil değiştirmeler.

GTT 214-KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2+0)
Kalite Kavramı, Standart ve  Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

GTT 216-TEMEL ELEKTRİK (2+0) İletkenlerin bağlantılarını yapmak, Ölçme araçlarını kullanmak, Seri ve paralel devre kurmak, Topraklama ve sıfırlama bağlantıları yapmak, Mekanik butonlu devre kurmak, Termostat kontrollü devre kurmak, Presostat kontrollü devre kurmak, Tek fazlı motor bağlantısı yapmak, Fazların sırasını belirlemek, Üç fazlı motor bağlantısı yapmak.

GTT 218-İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ (2+1) Psikrometrik diyagram ve temel psikrometrik işlemler, Yaz ve Kış klimasının psikrometrik diyagramda gösterilmesi, Mahallin pratik ısı yükü hesabı, Bireysel klima cihazları ve secimi, Kablo kesiti ve sigorta secimi, Pencere tipi klimalar, Split tip klima cihazları, Kanallı split tip klima cihazları.

GTT 220- OTOMATİK KONTROL (2+0)
Otomatik Kontrol Kavramları, Otomatik Kontrol Sembolleri, Otomatik Kontrol Yöntemleri, Kontrol Sistemlerinde Kararlılık, Muhtelif Kontrol Yapıları, Son Sürücü Elemanları, Kontrol İlkeleri, Servo Mekanizmalarda Kullanılan Güç Kaynakları, Potansiyometreler ve Yükselteçler, Motorların Açık ve Kapalı Devre Kontrolleri, Tek Senkro ve Kontrol Senkroların Temel Yapısı, Senkro Konum Kontrol Sisteminin Çalışması ve Davranışı, Tork İletici ve Alıcısının Çalışma Prensipleri, Diferensiyel Kontrol Verici ve Diferensiyel Kontrol Alıcısının Çalışma Prensibi, İşlemsel Yükselteçler.