Program Sayfası

Untitled Document

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Bilgisayarlar günümüzün vazgeçilmez bir parçası konumunda olup verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilgisayar teknolojisi alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebeple, Bilgisayar alanında yeterlik sahibi teknik elemana her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekte de bilgisayar ve enformasyon sistemleri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterli bilgi ve beceri sahibi ara insan gücü yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir. Teknolojideki hızlı ilerlemeye bağlı olarak toplumların yaşam biçimi şekillenmektedir. Tüm bilgi kaynakları e-ortama aktarılmakta ve iletişim çok büyük oranda e-ortam üzerinden kurulmaktadır.

Mezunların Alacağı Ünvanlar ve İstihdam Alanları

İki yıl süreli Bilgisayar Teknolojileri önlisans programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Teknikeri” ünvanı alabilmektedirler.Tüm kamu kurum ve kuruluşların Bilgi işlem daireleri ve özel kuruluşlar ile Bilgi ve iletişim sektörüne bağlı şirketlerde bilgisayar teknikeri olarak istihdam edilebileceklerdir.

Bu Programdan Mezun Olacakların İş Bulma Olanakları

Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir.