Ders İçerikleri

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
Ders dağılım çizelgesine dönmek için tıklayınız

I. YARIYIL DERSLERİ
Türk Dili I (AKTS:2-Zorunlu)

Dil, diller ve Türk Dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (AKTS:2-Zorunlu)
İnkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması. Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile teşkilatlanma. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması. Kurtuluş Savası: İzmir’in İşgali, Kuvayi Milliyenin oluşturulması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşları. Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması

Yabancı Dil I (İngilizce) (AKTS:2-Zorunlu)
Subject pronount, object pronount, possesive pronount, comparalive and superlative form of the adjectives, adverbs of frequescy, adverbs of quantity, simple present tense, present continuous tense, after sentences, compound sentences.

Temel Bilgi Teknolojileri (AKTS:4-Seçmeli)
Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri. Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri. Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler. Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri. Formüller, Fonksiyonlar. Grafik İşlemleri. Veri Analizi. Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme. Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım. Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları. Yazdırma, Özelleştirme. Internet Kavramları. E-Posta.

Matematik (AKTS:7-Zorunlu)
Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler. Aritmetik ve geometrik diziler. Fonksiyonlarda temel işlemler. Fonksiyon çeşitleri ve grafikler. Üstel fonksiyonlar. Logaritma. İstatistik ve kavramlar. Denklem kavramı. Eşitsizlik kavramı. Türev. Fonksiyon grafikleri.

Programlama Temelleri (AKTS:6-Zorunlu)
Algoritma. Akış Diyagramı. Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit. Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler. Karar Yapıları.Döngü Kontrolleri. Döngü Kontrolleri. Tek Boyutlu Diziler. Çok Boyutlu Diziler. Değer Döndürmeyen Alt Programlar. Değer Döndüren Alt Programlar. Değer Döndüren Alt Programlar. Sıralı Dosyalar. Rastgele Erişimli Dosyalar.

İş Güvenliği (AKTS:2-Seçmeli)
İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama.

Veri Yapıları ve Programlama (AKTS:4-Seçmeli)
Özel amaçlar için veri türü tanımlama, düzenli dosyaları oluşturma ve kullanma, işaretçi değişken türünün anlaşılması ve kullanımı, programların oluşturulması ve çağrılması, düzenli arama metotlarının anlaşılması, programlama dili olanaklarını kullanarak kütüphane, oluşturma ve kütüphanelerin kontrolü, programlama dilinin olanaklarını kullanarak bilgisayar portlarının kontrolü ve kullanımı.

Görsel Programlama (AKTS:4-Seçmeli)
Görsel programlama ortamı. Temel bileşenler ve tasarım aşaması. Bileşen özellikleri ve olaylar. Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler. Nesne Tabanlı Programlama.

Çevre Koruma (AKTS:2-Seçmeli)
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

Kalite Güvence ve Standartlar (AKTS:4-Seçmeli)
Kalite Kavramı , Standart ve Standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları. Çevre standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri.
Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim. Stratejik yönetim. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. Efqm mükemmellik modeli. Üretimde kalite kontrolü. Muayene ve örnekleme. Toplam kalite kontrol. Kontrol Diyagramları. İstatistiksel Dağılımlar.

Üniversitede Yaşam Kültürü (AKTS:2-Seçmeli)
Üniversitede Yaşam, Özgüven, Atılganlık ve Etkin Dinleme, Üniversitemiz, Yüksekokulumuz, Yükseköğretimin Amacı ve Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Organları, Öğretim Elemanları, Öğretim ve Öğrenciler, Ç.Ü.Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Sınavlar, Başarı Notları ve Not Ortalamaları, Disiplin Cezaları, Disiplin Suçları, Yaz Yarıyılı Öğrenimi, Yatay ve Dikey Geçişler, Sağlık, Sosyal, Kültürel Faaliyetler ve Barınma, Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi ve Staj Talimatı.

II. YARIYIL DERSLERİ
Türk Dili II(AKTS:2-Zorunlu)

Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama ve yazım kuralları, cümle ve anlatım bozuklukları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (AKTS:2-Zorunlu)
Siyasal alandaki inkılâplar (Saltanatın kaldırılması-Cumhuriyetin ilanı), siyasal alandaki inkılâplar (Halifeliğin kaldırılması), tekkelerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan uluslararası antlaşmalar, Temel Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetcilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkilapçılık devrimleri. Çok Partili düzene geçiş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn Dönemi, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele ve Eğitim ve Kültür İnkılâbı, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp, hukuk devrimi-anayasalar, iktisadî inkılâp, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Yardımcı İlkeler.

Yabancı Dil II (İngilizce) (AKTS:2-Zorunlu)
Past perfect tense, Past Perfect Continuous Tense, Future Tense, Future Perfect Tense, Passive Voice.

Mesleki Matematik (AKTS:4-Zorunlu)
Analitik ve nümerik çözümler. Matris ve matris işlemleri. Hata analizi. Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü. Eğri uydurma yöntemleri. İnterpolasyon teknikleri. Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar. Geometrik cisimler. Koordinat sistemleri. Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.

Donanım Kurulumu (AKTS:7-Zorunlu)
Statik Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri. Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakartlar. İşlemci. İşlemci Soğutucuları, Bellek Birimi. Sabit Diskler. Çıkarılabilir Disk Sürücüleri, Optik Disk Sürücüleri. Ekran Kartı. Ses Kartı, TV/Capture Kartı. Faks-Modem Kartı, Ethernet Kartı. Giriş – Çıkış Portları. Klavye, Fare ve Kesintisiz Güç Kaynakları. Monitörler, Diğer Görüntüleme Cihazları. BIOS. Hata Mesajları.

Temel Elektrik ve Elektronik (AKTS:4-Mesleki)
Doğru Akım Ve Gerilimi. Seri ve Paralel Devreler. Alternatif Akım Devreleri. Alternatif Akımda Ölçme. Yarı İletkenler. Transistörler. Lehimleme. Baskı Devre. SMD Elemanların Montajı.

Çevre Birimleri (AKTS:2-Mesleki)
Nokta Vuruşlu Yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar. Lazer ve Termal Yazıcılar, Dijital Görüntüleme Cihazları, Tarayıcılar ve Barkod Okuyucular.

Ağ Temelleri (AKTS:2-Mesleki)
Bilgisayar Ağları. Ağ Kabloları. Ağ Adresleme. Paylaşım ve Güvenlik. Ağ Çevre Birimleri.

Kalite Yönetim Sistemleri (Hizmet) (AKTS:2-Seçmeli)
Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

Meslek Etiği (AKTS:2-Seçmeli)
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

İletişim (AKTS:2-Seçmeli)
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

İşletme Yönetimi I (AKTS:4-Seçmeli)
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

III. YARIYIL DERSLERİ
Nesne Tabanlı Programlama (AKTS:6-Zorunlu)

Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.

Yönlendiriciler I (AKTS:3-Mesleki)
Sınıfsız yönlendirme. Tek alan OSPF, EIGRP. Anahtarlama kavramları. Anahtar yapılandırma. Spanning Tree. Sanal Ağlar (VLAN). Sanal hat çekme (trunking) iletişim kuralı. Açık Kaynak İşletim Sistemi (AKTS:3-Mesleki) Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı. Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri. Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı. Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları. Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları. İnternet Bağlantısı. Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri. Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri. Program Kurma ve Güncelleme. Kabuk İşlemleri. Dosya ve Dizin Paylaşımı.

Mesleki Yabancı Dil I (AKTS:2-Seçmeli)
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. Mesleki terim, kavram ve terminoloji. İşletim sistemi kurulum dokümanları. İşletim sistemi hata mesajları. İşletim sistemi yardım dosyaları. Program dili hata mesajları. Program dili yardım dosyaları. Program dilinde kullanılan terimler. Bilgisayar çevre birimleri dokümanları.

Staj* (AKTS:8-Mesleki)

İşletme Yönetimi II (AKTS:5-Seçmeli)

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak. Yöneltmek. Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak. İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak. İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme. İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak. İş Değerleme, Ücretlendirmek. Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması. Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme. Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek. Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek. Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek. Kaynakları Yönetmek.

Yönetim Bilişim Sistemleri (AKTS:3-Seçmeli)
Yönetim bilişim sistemleri tanımı, çeşitleri, organizasyon için önemi, alt parçaları, bilişim teknolojileri ve karar vermeye olan etkileri.

Veri Tabanı (AKTS:4-Seçmeli)
Veritabanı Kavramını Anlayabilme, İlişkisel Veritabanı Oluşturabilme, Yapısal Sorgulama Dilini, Veritabanı Nesneleri ve Veri Tiplerini Tanıyabilme. Yapısal sorgulama dili komutlarını kavrayabilme. Herhangi bir SQL Sorgulama Dili (örn. MYSQL) ile SQL Sorguları Oluşturma, Access Veritabanı ile Görsel Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek. Bilgi ve İletişim Teknolojisi (AKTS:3-Seçmeli) İnternet ortamında iletişim kurmak, İnternet ortamında iş başvurusu yapmak, Sayısal verileri düzenlemek, Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak.

Sistem İyileştirme (AKTS:2-Mesleki)
Donanım Güncellemeleri. Yazılım Güncellemeleri. Sisteme Donanım Eklemek. Sistem Performansı Artıcı Yazılımlar.

IV. YARIYIL DERSLERİ
Sayısal Elektronik (AKTS:5-Zorunlu)

Sayı Sistemleri ve Kapılar. Sayı Sistemlerinde Sadeleştirme İşlemleri. Kodlama ve Kodlayıcılar, Multiplexer. Demultiplexer, Aritmetik Devreler. Osilatör. Ardışıl Devreler. Flip- Flop Sayıcılar. Sayıcı Kodlama. Kaydediciler. Kaydırmalı Kaydediciler, Diğer kaydediciler.

Sensörler (AKTS:3-Mesleki)
Sıcaklık Algılayıcıları. Nem Algılayıcıları. Hız Algılayıcıları. Titreşim Algılayıcıları . İvme Algılayıcıları. Konum Algılayıcıları. Yaklaşım Algılayıcıları. Basınç Algılayıcıları. Akış Algılayıcıları. Seviye Algılayıcıları. Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları.

Yazılım Kurulumu ve Yönetimi (AKTS:4-Zorunlu)
İşletim Sistemleri. İşletim Sistemi Kurulumu. Sistem Özellikleri. Denetim Masası. Grup İlkeleri. İşletim Sistemini Çoğaltmak. Güvenlik Yazılımları. Ofis Yazılımları. Diğer Uygulama Yazılımları.

Teknik ve Mesleki Resim (AKTS:2-Mesleki)
Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Devrelerde Kullanılan Semboller. Elektronik Devre Çizimleri.

Mikrodenetleyiciler (AKTS:5-Mesleki)
Mikroişlemciler. Mikrodenetleyici Programlama Kartı. Mikrodenetleyici Programlama Editörü. Göstergeler. Giriş Çıkış Elemanlarını Denetlemek. Kesme Denetimi. Çevrim Denetimi. Haberleşme.

Yönlendiriciler II (AKTS:4-Mesleki)
Geniş Ağ Yönlendiricileri. Yönlendirici İşletim Sistemi Kullanma. Yönlendirici Yapılandırma ve Yönetimi. Yönlendirme ve Yönlendirme İletişim Kuralları. Uzaklık Vektörü Yönlendirme İletişim Kuralı RIP-IGRP. TCP/IP Hata ve Kontrol Mesajları. Temel Yönlendirici Sorunlarını Giderme. TCP İşlemi, UDP İşlemi. Aktarma Katmanı. Erişim Denetimi Temelleri. Erişim Denetim Listesi.

Mesleki Yabancı Dil II (AKTS:2-Seçmeli)
Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma. Kod Yazım Öğeleri. Mesaj ve Hata Kodları. Web Tarayıcıları. Web Tarayıcılar. Veri Taban Kavramları. Grafik ve Çoklu Ortam.

Bilgisayar Destekli Tasarım (AKTS:2-Mesleki)
Analog Devre Çizimi. Sayısal Devre Çizimi. Baskı Devre Çizimi. Sembol Çizimi. Otomatik Baskı Devre Çizimi.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri (AKTS:3-Seçmeli)
Araştırma Konularını Seçme. Kaynak Araştırması Yapma. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme. Sunuma Hazırlık Yapma. Sunumu Yapma.

İlkyardım (AKTS:6-Seçmeli)
İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

Yönlendirilmiş Çalışma (AKTS:4-Seçmeli)
Bu dersin amacı ve konu araştırma yapma yöntemi, Her öğrenci merak ettiği bir konuda veya eksik gördüğü bir konuda seçim yapması, Bilgilerin bilgisayar ortamında yazılması. Araştırılan konularda sunum yapılması.

Grafik ve Animasyon (AKTS:4-Seçmeli)
Resim Dosyaları, Resim Hazırlama ve Düzenleme, Resimlere Efektler Verilmesi, Resimler Üzerinde Filtreleme İşlemleri, Web için Resim Animasyon.

Multimedya Uygulamaları(AKTS:3-Seçmeli)
İletişim sürecinde yazılı metinlerin işlevleri, Metin çözümleme bağlamında çeşitli yöntemlerin tartışılması, Çözümleme yöntemi bağlamında edimsel düzlemin açıklanması ve bir metin üzerinde edimsel düzlemin çözümlenmesi, Metinler üzerinde öğrenilen yöntem aracılığıyla çözümlemelerin yapılması.

Kablolama (AKTS:2-Seçmeli)
Kablo tipleri ve kablolama standartları. Sinyaller. İletim ortamı. Kablolama işlemleri. Özel konumlarda kablolama.

Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu