Ders Dağılım Çizelgesi

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
 
 
I. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Uygulama Kredi AKTS
TD101 Türk Dili I 2 0 2 2
INK101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2 2
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 3
IBT101 Matematik 3 1 3.5 7
IBT103 Programlama Temelleri 3 1 3.5 6
  Seçmeli dersler       22
IBT105 İş Güvenliği 1 1 1.5 2
IBT107 İçerik Yönetim Sistemi 1 1 1.5 2
IBT109 Veri Yapıları ve Programlama 3 1 3.5 4
IBT111 Görsel Programlama 3 1 3.5 4
IBT113 Çevre Koruma 2 0 2 2
IBT115 Üniversitede Yaşam Kültürü 2 0 2 2
        TOPLAM 30
 
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Uygulama Kredi AKTS
TD102 Türk Dili II 2 0 2 2
INK102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 2 2
YD 102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2 2
IBT102 Mesleki Matematik 2 1 2.5 4
IBT104 Donanım Kurulumu 3 1 3.5 6
IBT106 Temel Elektrik ve Elektronik 3 1 3.5 4
IBT108 Çevre Birimleri 2 0 2 2
  Seçmeli dersler       22
IBT110 Ağ Temelleri 1 1 1.5 2
IBT112 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 1 2.5 3
IBT114 Meslek Etiği 2 0 2 2
IBT116 Teknoloji Kullanımı 1 1 1.5 2
IBT118 İletişim 2 0 2 2
IBT120 İşletme Yönetimi I 2 1 2.5 4
        TOPLAM 30
 
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Uygulama Kredi AKTS
IBT201 Nesne Tabanlı Programlama 3 1 3.5 6
IBT203 Yönlendiriciler I 2 1 2.5 3
IBT205 Açık Kaynak İşletim sistemi 2 0 2 3
IBT207 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 2
IBT209 Staj 0 4 2 8
  Seçmeli dersler       22
IBT211 İşletme Yönetimi II 2 1 2.5 5
IBT213 Yönetim Bilişim Sistemleri 2 0 2 3
IBT215 Veri Tabanı 3 1 3.5 4
IBT217 Bilgi ve İletişim Sistemleri 2 1 2.5 4
IBT219 Sistem İyileştirme 2 0 2 2
IBT221 Kalite Yönetim Sistemleri (Hizmet) 2 0 2 2
Alan dışı semeli ders 2 0 2 3
        TOPLAM 30
 
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Uygulama Kredi

AKTS

IBT202 Sayısal Elektronik 3 1 3.5 4
IBT204 Sensörler 2 1 2.5 3
IBT206 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 1 1 1.5 4
IBT208 Teknik ve Mesleki Resim 1 1 1.5 2
IBT210 Mikrodenetleyiciler 3 1 3.5 4
IBT212 Yönlendiriciler II 3 1 3.5 4
IBT214 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 2
  Seçmeli dersler       23
IBT216 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 2 2 3
IBT218 İlk Yardım 4 2 5 6
IBT220 Yönlendirilmiş Çalışma 0 2 1 4
IBT222 Grafik ve Animasyon 2 1 2.5 4
IBT224 Multimedya Uygulamaları 2 1 2.5 3
IBT226 Yazılım Mimarileri 2 0 2 2
IBT228 Bilgisayar Destekli tasarım 1 1 1.5 2
IBT230 Kablolama 2 0 2 2
Alan dışı seçmeli ders 2 0 2 3
        TOPLAM 30
 

- *Seçmeli derslerden 1,2 ve 3.dönem için 8 AKTS'lik ders, 4.dönem için 7 AKTS'lik ders seçilmelidir.
- 4 yarıyılda toplam 120 AKTS ders alınacaktır. 3. ve 4. dönemlerde bir tane alan dışı seçmeli ders seçilmelidir.
-Alan dışı seçmeli dersler için okulumuz ilanlarını takip ediniz

- Staj ikinci dönem sonunda toplam 30 iş günü yapılacaktır.